Celem bezpośrednim Projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.

Działania termomodernizacyjne spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, co adresuje z założeniami złożonego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie do programu operacyjnego PL04 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Realizacja Projektu pozwoli na uzyskanie możliwie najlepszych efektów oszczędności energetycznych poprzez wymianę okien, docieplenie dachów i stropów i stropodachów, wymianę instalacji c.o. wraz z wymiennikiem i grzejnikami, a także budowa systemu paneli słonecznych dla ogrzania wody użytkowej. Wszystkie te działania, jak również wymiana oświetlenia wewnętrznego na oszczędne przełoży się na bieżące fundusze wydatkowane na energię cieplną, elektryczną oraz zużycia wody w obiektach. Poprawi się zdecydowanie komfort przebywających w Szpitalu pacjentów oraz personelu, który pracować będzie w ciepłych pomieszczeniach, ze szczelnymi oknami. Obniżą się zdecydowanie koszty utrzymania Szpitala, co pozwoli w przyszłości na przygotowanie kolejnych inwestycji umożliwiających rozszerzenie świadczeń medycznych dla mieszkańców. Ponadto Miasto Ruda Śląska pozyska estetyczne obiekty Szpitala.

Zakres termomodernizacji:

  • Docieplenie ścian budynków z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynków A, B, C, D, E i przewiązek

  • Docieplenie dachów i stropodachów budynków A, C, D, E i przewiązek

  • Wymiana instalacji c.o. budynków A, C, D, E i przewiązek

  • Wymiana instalacji c.w.u. budynków A, B, C, D, E
    Wymiana wymiennika ciepła dla wszystkich budynków – wymiennik zlokalizowany w budynku F

  • Wymiana oświetlenia wewnętrznego budynków budynków A, B, C, D, E, F i przewiązek
    Montaż paneli słonecznych wraz z urządzeniami dla ogrzewania wody (cwu)

Koszt inwestycji to 5.473.305,00 zł.