W ramach realizacji programu dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu stanowiącego wyposażenie Śląskiego Banku Mleka Kobiecego.