Tu chodzi o jakość i bezpieczeństwo. Rudzki Szpital stara się o akredytację.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. rozpoczął starania o akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Nasza placówka uczestniczy w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, którego realizatorem jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie. W ramach procesu akredytacji w rudzkim Szpitalu powołany został interdyscyplinarny zespół […]