Czasowe zawieszenie funkcjonowania Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. informuje o czasowym zawieszeniu funkcjonowania Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego w naszej placówce w Goduli. Czasowe zaprzestanie działalności Oddziałów nastąpi na okres trzech miesięcy, od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2019. Związane jest to z problemami kadrowymi. Zgodę na czasowe zawieszenie funkcjonowanie Oddziałów wydał Wojewoda […]