Warunki uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie i kangurowania po cc

Przypominamy warunki uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie: Osoba towarzysząca przy porodzie uczestniczy w nim od momentu wskazanego przez zespół sali porodowej, który kieruje ją na Izbę Przyjęć celem wypełnienia ankiety epidemiologicznej i okazania Certyfikatu Szczepień przeciw Covid, a w przypadku jego braku wykonania testu Covid – 19 Ag (bezpłatny) Zespół sali porodowej decyduje o obecności […]