ODWIEDZINY PACJENTÓW

W związku ze zmianą Rekomendacji  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz  Rzecznika Praw Pacjenta z dniem 02 czerwca 2022r. wprowadza się odwiedziny chorych na oddziałach łóżkowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Odwiedziny pacjentów codziennie w godzinach od 12 00 do 18 00, poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny są możliwe za zgodą Ordynatora Oddziału/ lekarza dyżurnego, […]