Rehabilitacja działa na pełnych obrotach

20 pacjentów w trzytygodniowych cyklach zabiegów, taki jest rytm pracy Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Szpitala Miejskiego w Goduli. To „najmłodsza” nasza jednostka organizacyjna świadcząca usługi medyczne na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej. To tutaj pacjenci mogą skorzystać min. z zabiegów diatermii, miejscowej krioterapii oraz hydroterapii z wykorzystaniem wirówek na kończyny górne i dolne. W ramach obowiązującego od […]

Mamy kontrakt z NFZ na Rehabilitację Dzienną

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. uzyskał właśnie kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Dziennej. Nowo otwarty Ośrodek realizować będzie świadczenia w kompleksowych cyklach zabiegów, min. w zakresie kinezyterapii, elektrostymulacji i laseroterapii punktowej. W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej wykonywane będą również masaże mechaniczne i suche, ćwiczenia izometryczne, jonoforeza, galwanizacja, krioterapia miejscowa, naświetlanie […]