Rehabilitacja działa na pełnych obrotach

20 pacjentów w trzytygodniowych cyklach zabiegów, taki jest rytm pracy Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Szpitala Miejskiego w Goduli. To „najmłodsza” nasza jednostka organizacyjna świadcząca usługi medyczne na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej. To tutaj pacjenci mogą skorzystać min. z zabiegów diatermii, miejscowej krioterapii oraz hydroterapii z wykorzystaniem wirówek na kończyny górne i dolne. W ramach obowiązującego od […]

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej z wyższym kontraktem na Fizjoterapię Ambulatoryjną. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej już działa.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej z wyższym kontraktem na Fizjoterapię Ambulatoryjną. Na świadczenie usług w tym zakresie Szpital otrzymał z NFZ kwotę blisko dwukrotnie wyższą od dotychczasowej. To ponad 80 tysięcy złotych na 6 najbliższych miesięcy, od lipca do grudnia tego roku. Fundusz zwiększył również wyceny punktów za udzielone świadczenia w zakresie Fizjoterapii Ambulatoryjnej. Od […]

Mamy kontrakt z NFZ na Rehabilitację Dzienną

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. uzyskał właśnie kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Dziennej. Nowo otwarty Ośrodek realizować będzie świadczenia w kompleksowych cyklach zabiegów, min. w zakresie kinezyterapii, elektrostymulacji i laseroterapii punktowej. W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej wykonywane będą również masaże mechaniczne i suche, ćwiczenia izometryczne, jonoforeza, galwanizacja, krioterapia miejscowa, naświetlanie […]