Zwiększenie efektywności energetycznej w ramach termomodernizacji budynków „A” i „B” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z dobudową wind zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

 

Ogólna wartość projektu: 2 441 267,99 zł

Dofinansowanie: 1 233 541,86 zł

Projekt przewiduje realizację zadania polegającego na termomodernizacji budynków „A” i „B”Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

W ramach wskazanych budynków jest prowadzona działalność Szpitala:

Bud. A–działalność medyczna – w zakresie psychiatrii oraz działalność niemedyczna -administracyjna, docelowo działalność medyczna w zakresie rehabilitacji

bud.B – działalność medyczna w zakresie psychiatrii i pediatrii oraz administracyjna docelowo działalność medyczna w zakresie psychiatrii.

W ramach prac przewidziano: docieplenie elewacji, dachu i piwnic (przyziemia) wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych, c.o i c.w.u

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie gazów z procesu spalania do atmosfery i obiekt będzie spełniał warunki obowiązującej normy cieplnej.