Logotyp fundusze europejskie
  1. ,,Odnawialne źródła energii – budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.”
  2. ,,Zwiększenie efektywności energetycznej w ramach termomodernizacji budynków „A” i „B” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z dobudową wind zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11″
  3. ,,Lepsza ergonomia pracy podstawą zdrowia!”
  4. „Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej”
  5. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej”
  6. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Lipa 2 wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego”
  7. „E-Szpital w Rudzie Śląskiej 2.0”
  8. Zakup Videobronchoskopu i Ultrasonografu
  9. „Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021 w zakresie zadania : Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt”
  10. ,,Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych