Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej z wyższym kontraktem na Fizjoterapię Ambulatoryjną. Na świadczenie usług w tym zakresie Szpital otrzymał z NFZ kwotę blisko dwukrotnie wyższą od dotychczasowej. To ponad 80 tysięcy złotych na 6 najbliższych miesięcy, od lipca do grudnia tego roku. Fundusz zwiększył również wyceny punktów za udzielone świadczenia w zakresie Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

Od początku lipca w Goduli działa Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. Z 15-dniowego cyklu zabiegów rehabilitacyjnych korzysta obecnie pierwszych 10 pacjentów. Nowo otwarty Ośrodek realizuje świadczenia w kompleksowych cyklach zabiegów, m.in.: w zakresie kinezyterapii, elektrostymulacji i laseroterapii punktowej.

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Goduli wykonywane są również masaże mechaniczne i suche, ćwiczenia izometryczne, jonoforeza, galwanizacja, krioterapia miejscowa, naświetlanie promieniami podczerwonymi i ultrafioletowymi, ultradźwięki miejscowe oraz prądy (diadynamiczne, interferencyjne, TENS, Treberta, Kotza). Umowa Szpitala Miejskiego z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym zakresie obowiązuje przez 5 lat (od lipca 2019 do końca czerwca 2024 roku). Wartość kontraktu z NFZ na drugie półrocze tego roku to 120 tysięcy złotych.