Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. rozpoczął starania o akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Nasza placówka uczestniczy w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, którego realizatorem jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie.

W ramach procesu akredytacji w rudzkim Szpitalu powołany został interdyscyplinarny zespół ds. jakości i bezpieczeństwa opieki. Podczas cotygodniowych spotkań Zarządu z przedstawicielami wszystkich grup zawodowych w szpitalu omawiane są rozwiązania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjenta i personelu, poprzez poprawę jakości świadczonych usług.

Proces akredytacyjny jest dla nas wielkim wyzwaniem. Wierzę, że efekty podejmowanych przez nas działań będą coraz bardziej zauważalne przez naszych pacjentów”podkreśla dr Katarzyna Adamek, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.