W związku ze zmianą Rekomendacji  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz  Rzecznika Praw Pacjenta z dniem 02 czerwca 2022r. wprowadza się odwiedziny chorych na oddziałach łóżkowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.