Przypominamy warunki uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie: