Przypominamy warunki uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie:

 • Osoba towarzysząca przy porodzie uczestniczy w nim od momentu wskazanego przez zespół sali porodowej, który kieruje ją na Izbę Przyjęć celem wypełnienia ankiety epidemiologicznej i okazania Certyfikatu Szczepień przeciw Covid, a w przypadku jego braku wykonania testu Covid – 19 Ag (bezpłatny)
 • Zespół sali porodowej decyduje o obecności osoby towarzyszącej po ocenie stanu położniczego, do tego momentu osoba towarzysząca pozostaje poza Traktem Porodowym
 • Podczas przebywania na sali porodowej osoba towarzysząca stosuje maskę ochronną na twarz (można mieć własną) oraz fartuch ochronny (otrzyma go w szpitalu od personelu sali porodowej)
 • Po wejściu na salę porodową osoba towarzysząca nie powinna jej opuszczać
 • Po porodzie i dwugodzinnej obserwacji mamy i dziecka, w momencie przekazania ich na Oddział Położniczy osoba towarzysząca opuszcza szpital
 • Informujemy również, że od lipca w naszym szpitalu jest możliwość kangurowania dziecka przez ojców po cięciu cesarskim.
 • Chętni ojcowie muszą okazać nam aktualny, ujemny, test na Covid Test można wykonać w naszym szpitalu, na godzinę przed planowanym zabiegiem cięcia cesarskiego. Test jest bezpłatny
 • Osoby zaszczepione nie mają obowiązku wykonania testu natomiast muszą udokumentować szczepienie podwójną dawką szczepionki, a w przypadku jednodawkowego szczepienia – dokument potwierdzający otrzymanie jednej dawki. W obu przypadkach od ostatniego szczepienia musi upłynąć minimum 7 dni
 • Osoba chętna do kangurowania nie może mieć również żadnych objawów infekcji I wypełnić ankietę epidemiologiczną przy wejściu głównym do szpitala
  • W momencie przekazania pacjentki na blok operacyjny, zakwalifikowany partner, po sygnale od personelu z Oddziału Położniczego, udaje się na salę do kangurowania
  • Po narodzinach maluszek pierwsze chwile spędza z mamą na sali operacyjnej, następnie przekazywany jest na salę do kangurowania, gdzie w kontakcie skóra do skóry z tatą oczekuje na powrót mamy z sali operacyjnej
 • Wspólny pobyt na sali poporodowej mamy, taty i dziecka trwa do dwóch godzin od pojawienia się noworodka
 • Po tym czasie tata dziecka opuszcza szpital, a pacjentka wraz z dzieckiem trafia na salę pooperacyjną na oddziale położniczym
 • Prosimy o wyrozumiałość, uczciwość i poszanowanie zasad obowiązujących w szpitalu. Wszystkie stosowane są w trosce o Państwa bezpieczeństwo