Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021 w zakresie zadania : Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt

W ramach realizacji programu dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu stanowiącego wyposażenie Śląskiego Banku Mleka Kobiecego.