Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. uzyskał właśnie kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Dziennej.

Nowo otwarty Ośrodek realizować będzie świadczenia w kompleksowych cyklach zabiegów, min. w zakresie kinezyterapii, elektrostymulacji i laseroterapii punktowej.

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej wykonywane będą również masaże mechaniczne i suche, ćwiczenia izometryczne, jonoforeza, galwanizacja, krioterapia miejscowa, naświetlanie promieniami podczerwonymi i ultrafioletowymi, ultradźwięki miejscowe oraz prądy (diadynamiczne, interferencyjne, TENS, Treberta, Kotza) itp.

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązywać będzie w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2024. Wartość kontraktu na drugie półrocze 2019 roku to 120 tysięcy złotych.