20 pacjentów w trzytygodniowych cyklach zabiegów, taki jest rytm pracy Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Szpitala Miejskiego w Goduli. To „najmłodsza” nasza jednostka organizacyjna świadcząca usługi medyczne na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej.

To tutaj pacjenci mogą skorzystać min. z zabiegów diatermii, miejscowej krioterapii oraz hydroterapii z wykorzystaniem wirówek na kończyny górne i dolne. W ramach obowiązującego od lipca tego roku kontraktu z NFZ rudzki Ośrodek Rehabilitacji Dziennej realizuje świadczenia w kompleksowych cyklach zabiegów, m.in.: w zakresie kinezyterapii, elektrostymulacji i laseroterapii punktowej.

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Szpitala Miejskiego w Goduli wykonywane są również masaże mechaniczne i suche, ćwiczenia izometryczne, jonoforeza, galwanizacja, naświetlanie promieniami podczerwonymi i ultrafioletowymi, ultradźwięki miejscowe oraz prądy (diadynamiczne, interferencyjne, TENS, Treberta, Kotza).

Umowa Szpitala Miejskiego z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym zakresie obowiązuje przez 5 lat (od lipca 2019 do końca czerwca 2024 roku). Wartość kontraktu z NFZ na drugie półrocze tego roku to 120 tysięcy złotych.